CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN MỚI

Trường Dân Tộc Nội trú Huyện Kon Rẫy

Trường Dân Tộc Nội trú Huyện Kon Rẫy

TRƯỜNG TH CS NỘI TRÚ KON RẤY ĐỊA CHỈ XÂY DỰNG: THÔNG DAKTOLUNG XÃ DAK RUỒNG HUYỆN KON RẪY , TỈNH KON TUM DIỆN TÍCH XÂY DỰNG : >3000M2 GỒM CÁC HẠNG MỤC: NHÀ KÝ...

Trang Trí Nội Ngoại Thất

Content